Ochrana osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI RAUMAN s.r.o.

V naší firmě Rauman s.r.o. si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Tato stránka vám poskytne informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a kde o vašich osobních údajích můžete získat informace. Dále také jaké jsou možnosti jejich zabezpečení pro každého zákazníka a jak vám soubory cookies usnadňují opakované návštěvy našeho webu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost:

Rauman s.r.o.

se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 594, PSČ 72000

IČO: 03193721, DIČ: CZ03193721

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59439.

 

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách 

Rauman automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru.

Rauman nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace. 

Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace budou používány k vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Samozřejmě můžete procházet naše webové stránky i bez toho. Pokud nechcete, abychom rozpoznali váš počítač, můžete zabránit tomu, aby soubory cookie byly uloženy na pevný disk výběrem možnosti "blokovat ukládání souborů cookies" v nastavení vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o souborech cookies naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování vašich osobních údajů, v případě registrace na webu, objednání emailového zpravodaje nebo tištěného katalogu, je váš souhlas dávaný tímto správci.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů v případě objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky).

 

Analýza webových stránek

Části našich webových stránek používají analytickou službu Google Analytics. Tato služba pro analýzu stránek je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google). Tento analytický nástroj funguje na základě souborů cookies. Soubor cookie je textový soubor, který je odeslán při návštěvě webových stránek a je dočasně uložen na pevném disku uživatele webu, aby mohl analyzovat používání tohoto webu. Informace uložené souborem cookie jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.
V rámci anonymizace bude vaše IP adresa v členském státě EU nebo v jiné zemi, která je vázána Dohodou o EHP, společností Google předem zkrácena. Společnost Google použije poskytnuté informace v našem zastoupení, aby vypracovala zprávu o používání webových stránek. Adresa IP zaslaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Pokud chcete zabránit používání souborů cookie, můžete tak provést změnou nastavení místně ve webovém prohlížeči používaném v počítači (např. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atd.); program pro otevírání a zobrazování webových stránek. Dále můžete zabránit shromažďování a zpracování dat prostřednictvím souborů cookie od společnosti Google stažením a instalací pluginu, který si můžete stáhnout na následujícím odkazu od společnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Zabezpečení

Podnikli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně.

Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se informace zasílají zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přizpůsobována technickému vývoji.

Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Správce není zavázán sledovat nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Standardní doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

  • přímo od vás při našem jednání s vámi o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci (zákonné zpracování),
  • od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas (dobrovolné zpracování),
  • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

 

Seznam nejdůležitějších zpracovatelů osobních údajů

Společnosti Heureka Group a.s. (se sídlem Karolinská 650/1186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774 ), která je provozovatelem služby "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" (viz overeno.heureka.cz). Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

Global Payments Europe, s.r.o. (se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČO 270 88 936), která zpracovává online platby objednávek.

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO 613 29 266), která zajišťuje přepravu vámi objednaného zboží k vám na Vaši adresu, kterou jste poskytli v objednávce.

TOPTRANS EU , a.s., . (se sídlem U plynárny 1290/99,Praha,10100 Praha 101, IČO 28202376 ) ), která zajišťuje přepravu vámi objednaného zboží k vám na vaši adresu, kterou jste poskytli v objednávce.

KAMEX , spol. s r.o., (se sídlem Kostelanská 2122,Staré Město,68603 Staré Město u Uherského Hradiště, IČO: 46342591 ), která zajišťuje přepravu a montáž Vámi objednaného zboží k vám na vaši adresu, kterou jste poskytli v objednávce.

 

Rauman nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o vás třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze s obchodními partnery za účelem distribuce nabídky našich produktů a služeb a další komunikace s vámi, v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky, jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

 

Jaké jsou vaše možnosti ve vazbě na dobrovolné zpracování a předávání osobních údajů?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Změna vašich osobních údajů?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které vám poskytujeme.

 

Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů a odvolat souhlas se zpracováním?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na adresu: info@rauman.cz 
  • písemným oznámením zaslaným na adresu: Rauman s.r.o., U Řeky 594, 720 00 Ostrava
  • telefonicky na bezplatném telefonním čísle +420 800 100 030